Home / Historia (page 4)

Historia

O tym, jak przyszły rektor zdobył Ararat

Johann Parrot, profesor fizyki z Cesarskiego Uniwersytetu w Dorpacie (Tartu) uległ silnej fascynacji Górą Ararat, owianej mgłą biblijnych legend. Data zdobycia szczytu, wznoszącego się na wysokość 5137 m n.p.m. – 9 października 1829 roku – jest uznawana za narodziny wspinaczki badawczej. W 1826 roku Johann Parrot przejął stanowisko swojego ojca ...

Read More »

Filmy archiwalne: relacje polsko-estońskie

Dzięki uprzejmości Estońskiego Archiwum Filmowego w Tallinie, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy przedstawia fragmenty filmów dotyczących relacji polsko-estońskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Ukazują one m.in. wizytę prezydenta Polski Ignacego Mościckiego w Tallinie w 1930 r., pobyt delegacji Polski w Estonii w 1934 r. oraz wizytę głowy państwa estońskiego, Konstantina Pätsa w Polsce ...

Read More »

Estoński ruch narodowy i jego przedstawiciele

Za początek estońskiego ruchu narodowego możemy uznać powstanie w 1838 roku w Tartu Estońskiego Towarzystwo Naukowe1. Jego celem było przekształcenie języka estońskiego, który dotychczas był używany jedynie jako mowa prostej ludności wiejskiej w język inteligencji. Temu samemu sprzyjało także wydawanie prasy w tym języku i tu możemy choćby wymienić takie ...

Read More »

14 Czerwca – Narodowy Dzień Pamięci

14 czerwca to dzień, w którym władze sowieckie przeprowadziły pierwszą masową deportację Estończyków na Syberię. Jest to dzień żałoby i pamięci dla Estończyków. Prezydent Lennart Meri podczas obchodów “Estonia Pamięta” w czerwcu 2001: Nigdy nie możemy zapomnieć o stratach, któreśmy ponieśli. Nigdy nie możemy zapomnieć o tych, którzy już nie ...

Read More »

24 lutego – Dzień Niepodległości

Republika Estonii powstała 24 lutego 1918 roku kiedy to po raz pierwszy w historii państwa Komitet Zbawienia, Päästekomitee, ogłosił niepodległość Republiki Estonii. Ten dzień był świętowany jako Dzień Niepodległości aż do okupacji sowieckiej w Estonii, w 1940 roku. Później, w czasie okupacji sowieckiej, był uroczyście obchodzony w środowiskach estońskich na ...

Read More »

Wojna w lesie. Walka Estończyków o przetrwanie 1944-1956

Mart Laar w książce „Wojna w lesie” ukazuje temat dotychczas nieznany polskiemu czytelnikowi – wieloletnie zmagania dziesiątków tysięcy Estończyków z władzą sowiecką. Ruch „Braci Leśnych” (metsavendlus – dosłownie leśne braterstwo) – estońskich partyzantów po raz pierwszy został uformowany w czasie wojny o niepodległość (w latach 1918-1919). Tradycje ruchu z tego ...

Read More »

Historia Estonii do 2005 roku

Prehistoria i starożytność -476 Ślady życia ludzkiego w Estonii sięgają mezolitu, od neolitu zasiedlanie tych terenów było już zjawiskiem stałym. W III-II tysiącleciu p.n.e. pojawiły się plemiona ugrofińskie (pierwotnie mieszkali w zakolu Wołgi i dorzeczu Kamy), z których wyłonili się pierwsi przodkowie późniejszych Estów. Nazwa Estowie oznacza ludność Estonii (pokrewną ...

Read More »

Historia Estonii do lat 50. XX wieku

Estończycy należą do narodów bałtyckich tylko w sensie politycznym, natomiast językowo najbliżej spokrewnieni są z Finami i Karelami, z którymi tworzą podgrupę fińsko-bałtycką należącą do fińsko-permskiej grupy ugrofińskiej rodziny językowej. Nie wiadomo, kiedy przodkowie Estów przybyli nad Morze Bałtyckie ze swej praojczyzny w zakolu Wołgi i dorzeczu Kamy (por. Węgrzy). ...

Read More »

Źródłowe teksty historyczne

Bursztyn Bałtycki Za Swionami rozlega się inne morze, gnuśne i prawie martwe. Końcem i ostatnim okręgu ziemnego zakresem, stąd je nazwać można, że blask zachodzącego słońca, stykając się tam ze świtem, zapałem swoim inne zorza tępi. Przydaje gminne mniemanie, że tam słychać dźwięk jakiś, kiedy się ponurza, widać postaci bożków, ...

Read More »

Geopolityka

Region bałtycki Termin używany w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz leżących nad nim obszarów lądowych, powiązanych z nim geograficznie, gospodarczo i politycznie. Już w odległej przeszłości północne wybrzeża Morza Bałtyckiego były zamieszkiwane przez Lapończyków, którzy następnie zaczęli być wypierani przez inne ludy. W III tysiącleciu p.n.e. na terenie obecnej Estonii ...

Read More »