Partnerzy

Współpracujemy z kilkoma organizacjami. Zapraszamy także inne instytucje do współpracy: eesti [@] eesti.pl.

Do naszych najbliższych partnerów należą:

Przegląd Bałtycki

Przegląd Bałtycki to magazyn online poświęcony państwom regionu Morza Bałtyckiego – zarówno krajom nordyckim, bałtyckim jak i Polsce, Niemcom, Białorusi czy Rosji. Na stronach Przeglądu Bałtyckiego publikowane są najciekawsze artykuły dotyczące polityki, gospodarki, kultury i nauki w regionie.

 

************

 

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane przez sąd 15 marca 2001 roku. Jednak starania, aby utworzyć organizację skupiającą miłośników Estonii, zostały podjęte już kilka miesięcy wcześniej. W rezultacie współpracy grupy studentów i absolwentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego z Ambasadą Republiki Estońskiej w Warszawie, w październiku 2000 roku wypracowano kształt i podstawowe cele przyszłego stowarzyszenia.

Naszym głównym celem jest promocja Estonii oraz współpracy polsko-estońskiej poprzez organizowanie imprez kulturalnych, wydawanie publikacji, itd.

Stowarzyszenie ProEstonia – władze

Obecny zarząd stowarzyszenia:

Jakub Jędras – prezes
Radosław Surowiec – wiceprezes
Klara Sielicka-Baryłka – sekretarz
Marta Blados – skarbnik
Ewa Kędra – członek zarządu

Jakub Jędras. Urodzony 11 lipca 1978 roku. Dziennikarz Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia. Z wykształcenia specjalista do spraw Europy Wschodniej oraz etnolog, autor pracy magisterskiej o relacjach estońsko-rosyjskich i licencjackiej o pojęciu ojczyzny w świadomości mieszkańców regionu Setumaa na pograniczu estońsko-rosyjskim. Współautor książki „Setu – etnokonfesyjna grupa pogranicza”. Publikował w „Obozie”, „Naszym Czasie”, miesięcznikach „Poznaj swój kraj”, „Poznaj świat” oraz „Studenckim ABC”. W latach 2003-2005 polski korespondent portalu Transitions On-line. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pro Estonia, od marca 2001 roku – prezes stowarzyszenia. Za zasługi dla promocji Estonii w Polsce uhonorowany przez prezydenta Estonii odznaczeniem państwowym.

Radosław Surowiec. Urodzony w 1976 roku w Warszawie. Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia ProEstonia, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik warsztatów organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Fundację Dziennikarzy Polis. W latach 1998-2000 prowadził badania terenowe w Setumaa, w Estonii, których podsumowaniem była praca „Ślady obrzędowości przedchrześcijańskiej w wierzeniach Setu, mieszkańców południowo-wschodniej Estonii” opublikowana w wydawnictwie „Chata estońska. Setu etnokonfesyjna grupa pogranicza”. W latach 2001-2003 prowadził badania w Kurlandii, na Łotwie, w rezultacie czego powstała praca magisterska p.t. „Kultura Liwów i próby jej ocalenia” obroniona w IEiAK w 2003 roku. Brał także udział w badaniach terenowych w Polsce (Puszcza Biała), Estonii (Kihnu) i na Łotwie (Latgalia). Autor wystawy zdjęć p.t.: „Kihnu Saar, czyli rzecz o niezwykłej wyspie” prezentowanej m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz zdjęć cyklu „Staroobrzędowcy nad Pejpusem”, Wystawa „Etno w oku. Przestrzeń jako kontekst”. Organizator cyklicznych przeglądów animacji estońskiej oraz szeregu imprez promujących kulturę Estonii. Odznaczony przez prezydenta Estonii Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej.

Więcej na temat działalności Stowarzyszenia ProEstonia: