Tłumaczenia języka estońskiego

Oferujemy tłumaczenia z języka estońskiego na język polski i z języka polskiego na język estoński, a także w innych parach językowych z językiem estońskim:

  • tłumaczenia z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego na język estoński
  • tłumaczenia z języka estońskiego na język polski, angielski, rosyjski, niemiecki

Wiele dokumentów wymaga równoległego tłumaczenia na języki bałtyckie – na język łotewski i język litewski lub z języka łotewskiego i języka litewskiego, dlatego oferujemy również tłumaczenia w kombinacji z językami litewskim i łotewskim.

Dodatkowo oferujemy tłumaczenia w innych parach językowych (np. tłumaczenia polsko-angielskie, polsko-rosyjskie, polsko-fińskie, polsko-niemieckie).

Wszystkie tłumaczenia wykonują native speakerzy języków docelowych, np. tłumaczenie z polskiego na estoński wykonuje Estończyk zawodowo tłumacz z polskiego na estoński; tłumaczenie z estońskiego wykonuje Polak zawodowo tłumacz z estońskiego na polski.

Tłumaczenia przysięgłe języka estońskiego

W Polsce nie ma tłumacza przysięgłego języka estońskiego. W związku z tym oferujemy tłumaczenia z języka estońskiego i tłumaczenia na język estoński w trybie powołania tłumacza w drodze postanowienia. Mamy duże doświadczenie w realizacji tłumaczeń dla sądów, prokuratur oraz innych instytucji państwowych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo.

Wyceny i informacje dotyczące tłumaczeń języka estońskiego:

Kazimierz Popławski
e-mail: eesti@eesti.pl
tel. +48 793 000 969

Adres i dane rejestracyjne:

BALTIC MEDIA Kazimierz Popławski
ul. Kamionkowska 1/6
03-805 Warszawa

NIP: 9661747284