Reklama

Wprowadzasz na polski rynek estońskie produkty lub usługi? Promujesz wydawnictwa lub wyjazdy do krajów bałtyckich i Estonii? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dla reklamodawców.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami:

Kazimierz Popławski
e-mail: eesti@eesti.pl
tel. 793 000 969