Home / Author Archives: Paweł Stefanek

Author Archives: Paweł Stefanek

Sowietyzacja Estonii w XX wieku

I. Rusyfikacja a sowietyzacja Z sytuacją analogiczną do rusyfikacji w XIX wieku mamy do czynienia po II wojnie światowej, kiedy to Estonia ponownie znalazła się w orbicie rosyjskich wpływów. Jako republika radziecka mały nadbałtycki kraj znowu musiał stawić czoło rusyfikacji. W okresie tym możemy jednak obserwować nałożenie się na siebie dwóch ...

Read More »

Rusyfikacja Estonii w XIX wieku

Gubernie bałtyckie aż do czasów panowania Aleksandra III (1881-1894) cieszyły się szeroką autonomią. Rządzący nimi Niemcy bałtyccy posiadali swój własny samorząd i władzę nad tamtejszymi narodami – Łotyszami oraz Estończykami. Częstokroć także rosyjscy władcy decydowali się na rekrutację pośród miejscowej szlachty swoich generałów, czy dyplomatów. Władze nad trzema bałtyckimi guberniami ...

Read More »

Estońska reforma rolna 1919 roku

Po uzyskaniu przez Estonię niepodległości jednym z ważniejszych problemów, jakie młoda republika musiała rozwiązać była tzw. kwestia agrarna. Rolnictwo zawsze stanowiło ważną kwestię dla przyszłości Estończyków. Reforma rolna przeprowadzona przez carską Rosję w połowie XIX wieku dała istotny impuls procesowi budowania nowoczesnego narodu estońskiego. Reforma upowszechniła własność prywatną wśród estońskich ...

Read More »

Obraz Estonii w sowieckiej propagandzie

Ostatnimi czasy w moje ręce dostała się książka autorstwa Alexeja Murisepa pt. “Estonia, wonderful present, marvellous future” (Estonia, wspaniała teraźniejszość, cudowna przyszłość) opublikowana w 1959 r. Moją uwagę zwróciła nie tylko z powodu niezwykle optymistycznej wymowy tytułu, ale także za sprawą osoby, która ją napisała. W samej publikacji znajduję się ...

Read More »

Powojenna historia Estonii

Obok kolaboracyjnego rządu w Tallinie cały czas działał również w Londynie rząd emigracyjny. I to właśnie on wezwał Estończyków do walki z Rosją także po zakończeniu II wojny światowej. Wpływ na podjęcie takiej decyzji miała zapewne także postawa Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, które nigdy nie uznały de iure faktu ...

Read More »

Estoński ruch narodowy i jego przedstawiciele

Za początek estońskiego ruchu narodowego możemy uznać powstanie w 1838 roku w Tartu Estońskiego Towarzystwo Naukowe1. Jego celem było przekształcenie języka estońskiego, który dotychczas był używany jedynie jako mowa prostej ludności wiejskiej w język inteligencji. Temu samemu sprzyjało także wydawanie prasy w tym języku i tu możemy choćby wymienić takie ...

Read More »

Rozwój kultury estońskiej

Kalevipoeg to estoński epos narodowy. Opowiada on losy bohatera narodowego Estończyków, tytułowego Kalevipoega, zwanego również synem Kaleva. Z tego powodu utwór ten jest także określany jako Pieśń syna Kaleva. Rok w którym po raz pierwszy wydano to dzieło, czyli 18571, pełni rolę cezury wyznaczającej początek estońskiego odrodzenia narodowego a tym samym ...

Read More »