Home / Społeczeństwo (page 4)

Społeczeństwo

Biogramy naukowców estońskich

Biogramy najbardziej znanych i zasłużonych naukowców estońskich oraz pochodzenia estońskiego. Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Żeglarz i badacz polarny pochodzenia estońskiego. Urodził się 20 września 1778 roku na Saremie. W roku 1788 rozpoczyna naukę jako kadet w Akademii Morskiej w Kronsztadzie. Po jej ukończeniu wstępuje do floty rosyjskiej (w 1797 roku). ...

Read More »

Litwini w Estonii

Litwini pojawili się w Estonii już na początku XIX wieku. Byli to buntownicy przeciwko władzy carskiej, który przybyli tu po stłumieniu powstania z roku 1831. Po zamknięciu w 1832 roku Uniwersytetu Wileńskiego byli studenci tej uczelni kontynuowali swe studia na uniwersytecie w Dorpacie (Tartu). Na przełomie XIX i XX wieku ...

Read More »

Ślady obrzędowości przedchrześcijańskiej w wierzeniach Setu

W końcu XIX wieku rozgorzał spór: kim są Setu? Według niektórych badaczy byli to Estończycy, którzy przeszli w późnym średniowieczu z rejonu Võrumaa na wschód, do ziemi pskowskiej. Według innych, Setu są pozostałością po dawnych plemionach, nazywanych od pobliskiego jeziora – Czudskimi. Aktualnie sądzi się, iż Setu są autochtoniczną grupą ...

Read More »

Humor estoński

Z czego śmieją się Estończycy? Z sąsiadów – Rosji, Łotwy itd., z polityki, z historii – sowieckiej okupacji, KGB itd. Potężną dawką estońskiego humoru dostarczają estońskie animacje. Żarty estońskie O okupacji sowieckiej: Kto wymyślił żywy łańcuch łączący mieszkańców republik nadbałtyckich? KGB – miało nadzieję, że podłączy wszystkich mieszkańców do prądu ...

Read More »

Odrębność za wszelką cenę

Swoją historię sami Estończycy dzielą w wielkim uproszczeniu na cztery okresy – panowanie polskie, szwedzkie, rosyjskie i czas niepodległości. W żartach mówią niekiedy, że najlepiej było za rządów Szwedów, a ponieważ historia kołem się toczy, z nadzieją patrzą na rozpoczynający się właśnie nowy rozdział – przystąpienie Estonii do Unii Europejskiej. ...

Read More »

Demografia Estonii

Pierwsze ślady zaludnienia terytorium Estonii pochodzą z mezolitu. W połowie III wieku p.n.e. na terytorium Estonii nastąpiło znaczące przemieszczenie ludności ze wschodnich plemion ugrofińskich. Według przybliżonych szacunków, w XIII wieku na obszarze współczesnej Estonii żyło 100 – 150 tysięcy osób. Tempo wzrostu liczby ludności w przeszłości było zmienne, niejednokrotnie liczba ...

Read More »

Ruch neopogański w Estonii

Naturo, nasza matko, Jesteśmy Twoimi dziećmi, W imieniu ducha plemienia Strzeż i chroń nas Tak jak w innych krajach bałtyckich (litewska Romuva czy łotewska Dievturiba), w Estonii pierwsze zorganizowane ruchy neopogańskie powstawały w latach dwudziestych XX wieku, a więc w pierwszym okresie niepodległości kraju. Neopogaństwo traktowane było jako rodzaj religii ...

Read More »

Międzynarodowe regulacje prawne ochrony praw mniejszości

Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych sięgają XVI wieku. Wtedy to, traktat augsburski ustanowił konwencję mniejszości religijnych. W Europie Środkowej i Wschodniej po pierwszej wojnie światowej ustanowiono ochronę rasowych, językowych i religijnych mniejszości w tych państwach. Umowy te koncentrowały się wokół wolności osobistej i prawa do życia, równości wobec prawa oraz ...

Read More »

Prawa mniejszości narodowych w Estonii i innych krajach Europejskich

Najciekawsza sytuacja dotycząca ochrony praw mniejszości, ukształtowała się przede wszystkim w krajach nowopowstałych, albo tych, które odzyskały niepodległość po rozpadzie ZSRR. Do nich zaliczam Estonię, Litwę oraz Łotwę i pozostałe byłe republiki ZSRR. W tych państwach cały system prawny ochrony mniejszości narodowych musiał być tworzony niemal od początku. Zdaniem Stanisława ...

Read More »

Rosjanie w Estonii. Niepodległość i co dalej?

Odzyskanie niepodległości przez Estonię winno oznaczać odcięcie się od Rosji, budowanie nowego, demokratycznego państwa oraz dążenie do integracji społeczeństwa. Upragniona wolność nie dotyczy jednak tylko Estończyków, ale również wszystkich innych mieszkańców kraju. Rzeczywistość jednak pokazuje jak trudno jest dogodzić wszystkim. Jest wiele państw w Europie, których powierzchnia jest kilka razy ...

Read More »