Home / Author Archives: Agata Ładykowska

Author Archives: Agata Ładykowska

Orthodox Estonians – Seto

The southernmost tip of Estonia and the borderland of Russia form the country of Setomaa. This region is characterized by ethnic and religious distinctiveness. It is inhabited by Orthodox Estonians – Seto, Russians and also some Lutherans which came from Estonia’s north. Close proximity of Latvia causes this region to ...

Read More »

Setu

Południowy skraj Estonii i przygraniczny rejon Rosji formują krainę Setumaa. Region ten charakteryzuje zróżnicowanie etniczne i religijne. Zamieszkują go prawosławni Estończycy – Setu, Rosjanie, a także nieliczni luteranie pochodzący z północy Estonii. Bliskie sąsiedztwo Łotwy sprawia, że zbiegają się tu wpływy bałtyckie, ugrofińskie oraz słowiańskie. Ludność Setumaa – Setu, jest ...

Read More »