Home / Kultura / Estonia w Grzebienisku

Estonia w Grzebienisku

24 lutego przypada Święto Niepodległości w Estonii – to dzień, w którym świętują odzyskanie własnego, suwerennego państwa. Rok 2008 i 2009 to daty szczególne w historii współczesnej tego europejskiego państwa. Przed rokiem świętowano 90 rocznicę odzyskania niepodległości, w tym wydarzeniem nadzwyczajnym jest Festiwal Pieśni.

W jaki jednak sposób te wydarzenia łączą się z Wielkopolską? Przed rokiem, w Gimnazjum w Grzebienisku zorganizowano, w ramach współpracy ze szkołą w Illuce, pierwszy Dzień Estoński. Była to część rozpoczętego projektu “Okno na Świat”.

Kolejnymi krokami były wizyty delegacji zaprzyjaźnionych szkół i Gmin: Dusznik i Illuki. Warto przypomnieć, że ukoronowaniem ubiegłego roku było podpisanie międzynarodowej umowy o partnerstwie i współpracy.

Jednym z ważniejszych punktów dokumentu było organizowanie narodowych dni danego kraju: w Polsce miał to być Dzień Estoński, w Estonii – Dzień Polski.

Tak więc także w tym roku w Gimnazjum im.Lecha Krzyżaniaka uczniowie i nauczyciele zorganizowali zajęcia mające na celu przybliżenie kultury i historii Eesti. Tematem przewodnim był “Spacer po Tallinie” – przygotowano potrawy charakterystyczne dla tego miasta, prezentacje obrazujące piękno “Perły Bałtyku”. Dużo emocji wzbudziło także wykonanie ludowej pieśni estońskiej oraz konkurs wiedzy o stolicy.

Wszystko to obserwował zaproszony gość, przedstawiciel gminy Illuka – pan Aimar Laulik, który wygłosił prelekcję w języku estońskim, dotyczącą związków Polski z jego ojczyzną.

Spotkanie w szkole nie było jednak jedynym punktem wizyty. Jako przedstawiciel władz gminy odwiedził Duszniki, gdzie wziął udział w posiedzeniu Rady oraz zwiedził Muzeum Regionalne. Następnego dnia, 25 lutego, odwiedził szamotulskie Muzeum Górków.

Ważnym elementem wizyty było niewątpliwie spotkanie z Konsulem Honorowym Republiki Estonii – panem M. Iwaszkiewiczem. To kolejne spotkanie, które pokazało jak silny oba kraje współpracują nad budowaniem “mostów”: panowie rozmawiali o wpływie sytuacji gospodarczej na stosunki międzynarodowe, różnicach w sposobie wychodzenia z kryzysu a także o wymianie kulturalnej pomiędzy uczelniami i szkołami. Profesor Iwaszkiewicz z zainteresowaniem pytał o postępy w kontaktach na poziomie gmin Illuka – Duszniki oraz planowanej wymianie uczniów w lipcu/sierpniu.

Podsumowując można stwierdzić, że budowanie porozumienia rozpoczyna się na poziomie szkół, zwykłych ludzi. Dzięki temu każdego roku Dzień Estoński rozrasta się do rangi lokalnego wydarzenia.

About Angelika Stelmaszyk