Viimsi

0
542

Viimsi położone jest na północy Estonii 11 kilometrów od Tallina, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Gmina liczy 10 000 mieszkańców, zajmuje obszar o powierzchni 73 km2.

W Viimsi znajduje się największy estoński port handlowy i pasażerski w rejonie Morza Bałtyckiego. Przez dziesięciolecia typowymi formami działalności tego regionu były przetwórstwo ryb i uprawa kwiatów. W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny rozwój usług hotelowych, rekreacyjnych, sportowych, firm cateringowych i centrów handlowych.

Viimsi związane jest z następującymi miastami partnerskimi: Porvoo w Finlandii, Täby w Szwecji oraz Ski w Norwegii.

Atrakcje turystyczne

Do gminy Viimsi należy 9 wysp – 3 z nich są zamieszkałe, 1 posiada status rezerwatu przyrody a 2 są rezerwatami krajobrazu.

W granicach gminy Viimsi znajduje się muzeum Open-Art ukazujące dawne style życia mieszkańców wsi wybrzeża. W sezonie letnim jest ono również miejscem wydarzeń kulturalnych.
Na terenie posiadłości będącej niegdyś rezydencją Generała Johana Laidonera – zwierzchnika estońskiej armii w czasie Wojny o Niepodległość, znajduje się obecnie Estońskie Muzeum Narodowe.

W muzeum mieści stała ekspozycja poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na znak wzorowych polsko-estońskich stosunków w okresie międzywojennym oraz szeroki zakres współpracy wojskowej między obu krajami w tym okresie, której głównymi konstruktorami i patronami byli Marszałek Piłsudski i Generał Laidoner.

Współpraca z Sulejówkiem

Pierwsze kontakty między Sulejówkiem i Viimsi miały miejsce w lutym 2004 roku. Wizyta delegacji samorządu Viimsi w kwietniu 2004 roku i rewizyta reprezentacji Sulejówka we wrześniu 2004 roku zaowocowały wyrażeniem zgody przez Radę Gminy Viimsi na podpisanie umowy partnerskiej, co nastąpiło w Sulejówku, w dniu Święta Niepodległości – 11 listopada 2004 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta i Burmistrz Miasta Sulejówek oraz Przewodnicząca Komisji do spraw Edukacji oraz Kultury Rady Gminy Viimsi i Wójt Gminy Viimsi pragnąc rozwijać i wzmacniać przyjazne stosunki między obydwoma samorządami, w podpisanym dokumencie uzgodnili, że będą: wszechstronnie wspierać różne inicjatywy i formy współpracy, które mogą powstać na szczeblach gmin, różnych organizacji lub między osobami fizycznymi w celu wzmocnienia współpracy między miastem Sulejówek i gminą Viimsi; współpracować, na podstawie wzajemnie uzgodnionych planów, w następujących dziedzinach: kultura, sport, ochrona środowiska, edukacja, wymiana młodzieży i innych grup społecznych.

 

Autor: Informacje pochodzą ze strony www.sulejowek.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj