Leczenie w Estonii

0
864

Estonia to piękny kraj. Kraj, którym można zachwycać się za każdym razem gdy go odwiedzamy. Wybierając się tam warto jednak pamiętać o dość istotnym dokumencie jakim jest EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dzięki niej możemy korzystać z opieki zdrowotnej w krajach Wspólnoty oraz w państwach EFTA. Karta dotyczy osób wyjeżdżających na pobyt czasowy. Należy ją okazywać w placówkach służby zdrowia. Jednak jej zasięg nie pokrywa np. kosztów transportu medycznego do Polski i kosztów leczenia w większości krajów Unii. Co zatem zrobić, żeby uchronić się przed całkowitym płaceniem? Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Estonia, podobnie jak każdy kraj, wydaje EKUZ w swoim języku urzędowym, jednak dane na niej zawarte są wszędzie takie same. Imię, nazwisko, PESEL, nr karty, nr identyfikacyjny instytucji, która ją wydała i wreszcie data ważności karty. Nie jest ona bowiem wydawana bezterminowo.

Karta jest dowodem na to, że możemy korzystać z ubezpieczenia w naszym kraju oraz stanowi zgodę na pokrycie kosztów niezbędnego leczenia z puli ubezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii, w tym w Estonii. Prawo do otrzymania EKUZ mają wszystkie osoby, które są ubezpieczone w NFZ, ale także ci którym to prawo przysługuje na mocy Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 24 sierpnia 2007 roku. Na mocy tej ustawy są to te osoby, które zostały objęte decyzją wójta, prezydenta lub burmistrza gminy ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Są to także nieubezpieczone kobiety w ciąży, w czasie połogu i porodu, które mają miejsce zamieszkania na terenie naszego kraju i posiadają polskie obywatelstwo. Do ostatniej grupy należą ci, którzy nie ukończyli osiemnastu lat, a ich miejscem zamieszkania jest również Polska.

EKUZ nie jest wydawana rodzinnie, tzn. jedna karta na całą rodzinę, ale każdy powinien posiadać własną kartę.

Co zrobić żeby uzyskać EKUZ? Trzeba złożyć wniosek w oddziale NFZ, który jest właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Po wypełnieniu, wniosek możemy złożyć osobiście, albo wysłać go pocztą lub faksem. Sam wniosek jednak nie wystarczy. Jeśli ktoś pracuje musi dołączyć ostatni RMUA, a jeśli nie może to podbitą książeczkę ubezpieczeniową lub zaświadczenie pracodawcy.

Z kolei gdy ktoś ma działalność gospodarczą powinien dostarczyć dowód ostatniej wpłaty na składkę ubezpieczeniową. Jeśli chodzi o emerytów i rencistów to wystarczy legitymacja emeryta lub rencisty, albo ostatni druk emerytury, renty. Renciści dodatkowo muszą pokazać decyzję o przyznaniu renty. Osoby bezrobotne powinny dostarczyć specjalne zaświadczenie z urzędu pracy mówiące o odprowadzaniu składek zdrowotnych.

Europejska Karta Ubezpieczenia daje możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne. Chodzi tutaj o takie świadczenia, dzięki którym będziemy mogli nadal przebywać w Estonii, bądź innym państwie Unii. EKUZ uprawnia nas do leczenia w publicznych placówkach. Jeśli chcielibyśmy leczyć się w prywatnych wówczas musimy płacić z własnej kieszeni.

Dość dużym problemem jest brak karty jeśli jesteśmy w Estonii. Co wtedy zrobić? Otóż gdy jesteśmy objęci w Polsce systemem ubezpieczenia zdrowotnego wówczas wystarczy zadzwonić lub wysłać faks do oddziału NFZ, który przysługuje nam ze względu na miejsce zamieszkania. Można także poprosić o pośrednictwo osobę, która jest w tym momencie w kraju. Odział wydaje tak zwany Certyfikat Zastępczy, który jak sama nazwa wskazuje, zastępuje nam EKUZ. Zostanie on dostarczony do nas pocztą bądź też faksem.

Co zrobić jeśli nie mamy ani karty ani Certyfikatu Zastępczego? Warto wówczas zachować wszelkie rachunki leczenia, a po powrocie do kraju złożyć wniosek do odpowiedniego /ze względu na zamieszkanie/ oddziału NFZ. Należy dołączyć wszystkie wspomniane wcześniej rachunki.

Chociaż Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie gwarantuje w pełni bezpłatnego leczenia, stanowi jednak istotny element dzięki któremu nasze leczenie w krajach Unii, w tym także w Estonii, nie będzie obciążone pełną opłatą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj