mõju

wpływ

Tal oli oma pojale suur mõju. Miał duży wpływ na swojego syna. Palju räägitakse televisiooni kahjulikust mõjust lapse arengule. Dużo mówi się o szkodliwym wpływie telewizji na rozwój dziecka. alkoholi mõju all pod wpływem alkoholu.

  • ODMIANA: mõju, mõju, mõju

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.