Home / Glossary Item / põhiseadus

põhiseadus

konstytucja

Põhiseadus keelab soolise diskrimineerise. Konstytucja zabrania dyskryminacji ze względu na płeć. Referendumil kiideti heaks uus põhiseadus. W referendum uchwalono nową konstytucję.

  • ODMIANA: põhiseadus, põhiseaduse, põhiseadust
  • WYMOWA: põhiseadus, põhiseaduse, põhiseadust

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.