Home / Glossary Item / mõju avaldama

mõju avaldama

wywrzeć wpływ, wywierać wpływ

Kool avaldab olulist mõju laste edasisele arengule. Szkoła wywiera istotny wpływ na dalszy rozwój dzieci.

  • ODMIANA: mõju avaldama, mõju avaldada, avaldan mõju

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.