Home / Author Archives: Joanna Felicja Bilska

Author Archives: Joanna Felicja Bilska

Pierwsi lobbyści średniowiecznego Tallina

Piękny Tallin, Perła Bałtyku, Florencja Północy, Rewel, Lindanaes. Duńczycy, Krzyżowcy i Szwedzi przyczynili się do powstania jednego z największych kupieckich miast europejskich. O historii Tallina pisaliśmy już na łamach naszego serwisu wielokrotnie. Pisaliśmy też o pięknych zabytkach tego niezwykłego miasta, jego mieszkańcach, a nawet o nielicznej polskiej mniejszości. Ale przecież ...

Read More »

Nieznana kraina Kalevipoega

Najmniejsza i jednocześnie najmniej znana republika bałtycka. Ze względu na swoją powierzchnię oraz liczbę ludności nieprzekraczającą półtora miliona, jest również jednym z najmniejszych państw europejskich. Przez niektórych nazywana sypialnią Finlandii. Położona pomiędzy Zatoką Ryską a Zatoką Fińską Estonia, gdyż to o niej mowa, ze swą dramatyczną historią, średniowiecznym Tallinem, wpisanym ...

Read More »

The unknown country of Kalevipoeg

It is the smallest and the least known Baltic Republic. Due to its land area and population, which is slightly less than 1.5 million, it is also one of the smallest European countries. By some it is called the bedroom of Finland. Located between the Bay of Riga and the ...

Read More »

First lobbyists of medieval Tallinn

Beautiful Tallinn, Pearl of the Baltic, Florence of the North, Revel, Lindanaes. The Danes, Teutonics, and the Swedes all played a part in establishing one of the largest, merchant cities in Europe. We have often written about the history of Tallinn on our website. We have also written about its ...

Read More »

Peeter Laurits: Kiedy czuję niedostatek słów, chwytam aparat

Język i symbole stanowią podstawę komunikacji międzyludzkiej. Nadawanie komunikatów jest procesem skomplikowanym, w którym odbija się świadomość i podświadomość nadawcy oraz odbiorcy. Zwierciadło, w którym można się przejrzeć i dokonać próby zrozumienia złożoności otaczającej nas rzeczywistości. Istotą języka jest jego symboliczny charakter. Mowa ludzka jako wielki zbiór znaków odnosi się ...

Read More »

Maygarország, Maygar köztársaság, czyli po prostu Węgry

Węgry odgrodzone są od Estonii kilkoma państwami i zdają się nie mieć żadnych punktów stycznych z Republiką. Kierowanie się jednak logiką przestrzeni w wielu przypadkach zawiodło, i tym razem również tak będzie. Podobieństw jest wiele, jak choćby pochodzenie języka. estoński, fiński oraz węgierski pochodzą bowiem z grupy nieindoeuropejskiej; ugrofińskiej. Na ...

Read More »

Ochrona mniejszości w Polsce i Polaków poza granicami kraju

Celem polskiej polityki jest dążenie do zbliżenia się do norm międzynarodowych. Największe znaczenie zdaje się mieć w tej chwili prawo Unii Europejskiej, w którym wiele miejsca poświęca się mniejszościom narodowym. Przyczyna tego leży niewątpliwie w strukturze narodowościowej państw Unii. Dużą rolę odgrywają różnice; za przykład mogę podać Estonię jako państwo ...

Read More »

Prawa Polaków w Estonii

Prawo estońskie dotyczące mniejszości narodowych jest liberalne oraz stworzone tak, by członkowie społeczeństwa mógł swobodnie korzystać z przyznanych mu praw, nawet wtedy, gdy nie posiadają obywatelstwa estońskiego. Zawarte w Konstytucji prawa i obowiązki nie-obywateli estońskich, tworzone w celu integracji rządowe programy, dotyczą wszystkich osób należących do mniejszości, w tym również ...

Read More »

Atrakcje Polski

Według Legend naszym protoplastą był Lech. Stąd też wywodzą się pierwsze nazwy tureckie Lechistan, litewskie Lenkija, ruskie Lach czy też węgierskie Lengyel. Nazwy te wywodzą się najprawdopodobniej od plemienia Lędzian, które zamieszkiwało południowy = wschód. Nazwa Polska pochodzi natomiast od plemienia Polan, zamieszkującego tereny dzisiejszej Wielkopolski. Dowodem na to, iż ...

Read More »

Dzieje Polaków w Estonii. Śladami pierwszych Polaków. Ignacy Mościcki i Tartu

Pierwsi Polacy pojawili się na ziemiach estońskich w XVI wieku. W roku 1561 część Inflant została przyłączona do Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego. Jednak długotrwałe wojny pomiędzy Szwecją a Polską doprowadziły w końcu do utraty Inflant. Niemal po cała Estonia znalazła się pod panowaniem szwedzkim. Choć polska dominacja na ziemiach ...

Read More »