Home / Tag Archives: gospodarka

Tag Archives: gospodarka

Polsko-estońska współpraca gospodarcza

Polskę i Estonię łączą bardzo dobre relacje polityczne, ale pomimo tej pozytywnej przesłanki, potencjał współpracy gospodarczej – wymiany handlowej i inwestycji – nie jest w pełni wykorzystywany. Jak obecnie wygląda polsko-estońska współpraca i czego można się spodziewać w najbliższych latach? Pomimo wspomnianego nie w pełni wykorzystywanego potencjału, współpraca gospodarcza między ...

Read More »

Turystyka może stać się w niektórych regionach jedyną gałęzią gospodarki

W Estonii jest kilka regionów, w których turystyka może wkrótce stać się jedyną gałęzią gospodarki, ponieważ wiele obecnych przedsiębiorstw przemysłowych przeprowadzi się do tańszych azjatyckich krajów. W turystyce nie ma niczego złego, ale w języku naukowców gospodarczych jest to dziedzina z niską wartością dodaną, co równoznaczne jest z niższymi pensjami ...

Read More »

Konkurencyjność Estonii

W czym są do siebie podobne Australia, Izrael i Estonia? Na pierwszy rzut oka w niczym. Dzięki różnorodności raportów opracowanych przez poważne światowe organizacje, odnalezienie wspólnego mianownika dla tych kulturowo różnych krajów, nie jest wcale trudne. Odpowiedź na postawione pytanie znajdujemy w Raporcie Konkurencyjności (ang. The Global Competitiveness Report) 2009-2010 ...

Read More »

Umowa o wolnym handlu Polska-Estonia

Umowa o wolnym handlu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską została podpisana w dniu 6 listopada 1998 roku w Warszawie. Główne przesłanki jakie przyświecały Stronom przy podpisywaniu Umowy to: – przekonanie, że gospodarka rynkowa stanowi fundament demokratycznego państwa oraz jego rozwoju gospodarczego, – potwierdzenie przywiązania do demokracji opartej na zasadach ...

Read More »

Informacje podstawowe o gospodarce

W okresie międzywojennym tworzono podstawy gospodarki oparte na umiejętnym wykorzystaniu warunków naturalnych, lecz II wojna światowa zniweczyła trud włożony w tworzenie podstaw. Reformy systemu gospodarczego zapoczątkowano przed odzyskaniem niepodległości, w połowie lat 80. Do 1991 roku Estonia wchodziła w skład nadbałtyckiego regionu ekonomicznego ZSRR. Po okresie przejściowej zapaści związanej z ...

Read More »