Czy estoński podpis elektroniczny można stosować w Polsce?

3
1008

Czy estoński podpis elektroniczny, np. zapisany na karcie e-rezydencji, wobec nowych przepisów unijnych można stosować w kontaktach z polską administracją? Spytaliśmy o to Ministerstwo Cyfryzacji. Oto odpowiedź.

Przeczytaj także: E-rezydencja krok po kroku

Przeczytaj także: Czym jest e-rezydencja? Rozmowa z Kasparem Korjusem, dyrektorem programu, w Przeglądzie Bałtyckim

Szanowny Panie,

Odnosząc się do Pana pytania przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, „czy w związku z wejściem od 1 lipca przepisów unijnych o jednolitym e-podpisie polskie urzędy będą honorowały i traktowały równoważnie dokumenty podpisane estońskim podpisem elektronicznym (e-rezydencja) jak polskim podpisem? Czy w jakichś okolicznościach i z jakichś powodów będą mogły odmówić honorowania takiego podpisu?”, uprzejmie wyjaśniam, zgodnie poniższym.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. rozporządzenie eIDAS) wskazuje w art. 25 ust. 3 na konieczność wzajemnego uznawania kwalifikowanych podpisów elektronicznych w całej Unii Europejskiej. Przepis ten nie oznacza jednak jednocześnie konieczności stosowania takiego podpisu. Strony mogą, ale nie muszą, zgodzić się na korespondencję elektroniczną i stosowanie w niej podpisu elektronicznego. Wyjątkiem są usługi publiczne online. Jednak i w tym przypadku o tym, czy w usłudze publicznej online wymaga się stosowania podpisu weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, czy też wystarczy w tym celu podpis zaawansowany zdecyduje prawo krajowe. Dopiero gdy prawo krajowe określa wymaganie danego rodzaju podpisu, rozporządzenie eIDAS wskazuje na konieczność uznawania takich podpisów w formatach określonych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającej specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że w Polsce, co do zasady, wymaga się w usługach online bezpiecznego podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, należy zauważyć, że będzie można odmówić honorowania podpisów w szczególności w następujących przypadkach:

  • jeżeli w ogóle nie przewidziano usługi online wymagającej złożenia podpisu zaawansowanego lub zaawansowanego opartego na kwalifikowanym certyfikacie;
  • jeżeli wymaga się złożenia podpisu zaawansowanego opartego na kwalifikowanym certyfikacie (obecnie bezpiecznego podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie), a podpisano podpisem innym niż podpis weryfikowany takim certyfikatem,
  • jeżeli podpis nie spełnia wymogów określonych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r.

Z poważaniem
Justyna Duszyńska
Zastępca Dyrektora
Departamentu e-Państwa
/ podpisano elektronicznie /

 

Pobierz treść odpowiedzi w PDF.

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj