Home / Glossary Item / elitaarne

elitaarne

elitarny

elitaarne haridus elitarne wykształcenie

  • ODMIANA: elitaarne, elitaarse, elitaarset
  • WYMOWA: elitaarne, elitaarse, elitaarset

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.