Home / Glossary Item / elementaarne

elementaarne

elementarny

elementaarne küsimus elementarne pytanie

  • ODMIANA: elementaarne, elementaarse, elementaarset
  • WYMOWA: elementaarne, elementaarse, elementaarset

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.