Home / Glossary Item / adrenaliin

adrenaliin

adrenalina

Tunneb, kuidas adrenaliin soontesse tuleb. Czuje, jak adrenalina napływa do żył. Adrenaliin tõuseb. Podnosi się adrenalina.

  • ODMIANA: adrenaliin, adrenaliini, adrenaliini
  • WYMOWA: adrenaliin, adrenaliini, adrenaliini

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.