Home / Glossary Item / admiral

admiral

admirał

Eesti Vabariigi kindralid ja admiralid generałowie i admirałowie Republiki Estonii

  • ODMIANA: admiral, admirali, admirali

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.