Home / 2004 / Grudzień

Monthly Archives: Grudzień 2004

Rosyjskie miasta przygraniczne

Psków Pskow, miasto obwodowe w północno-zachodniej części Rosji, nad rzeką Wieliką, w pobliżu jej ujścia do Jeziora Pskowskiego. Liczy 208 tysięcy mieszkańców. Przemysł maszynowy, elektrotechniczny, materiałów budowlanych, włókienniczy (lniarski), odzieżowy, skórzany, spożywczy. Węzeł kolejowy. Wyższa szkoła pedagogiczna, muzea. Historia. Jeden z najstarszych ośrodków miejskich Rusi. Wzmiankowany jeż w 903 roku. ...

Read More »

Lubeka i Hanza

Lubeka, miasto w północnej części Niemiec, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, nad rzeką Trave, w pobliżu jej ujścia do Zatoki Lubeckiej (odgałęzienie Zatoki Meklemburskiej). Liczy 214 tysiące mieszkańców. Port morski (przeładunek 18 mln ton w 1990 roku) i śródlądowy połączony Kanałem Łaba-Lubeka z Łabą. Przemysł głównie stoczniowy, maszynowy, drzewny, chemiczny, ceramiczny, ...

Read More »

Dzieje Polaków w Estonii. Śladami pierwszych Polaków. Ignacy Mościcki i Tartu

Pierwsi Polacy pojawili się na ziemiach estońskich w XVI wieku. W roku 1561 część Inflant została przyłączona do Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego. Jednak długotrwałe wojny pomiędzy Szwecją a Polską doprowadziły w końcu do utraty Inflant. Niemal po cała Estonia znalazła się pod panowaniem szwedzkim. Choć polska dominacja na ziemiach ...

Read More »

Ruch neopogański w Estonii

Naturo, nasza matko, Jesteśmy Twoimi dziećmi, W imieniu ducha plemienia Strzeż i chroń nas Tak jak w innych krajach bałtyckich (litewska Romuva czy łotewska Dievturiba), w Estonii pierwsze zorganizowane ruchy neopogańskie powstawały w latach dwudziestych XX wieku, a więc w pierwszym okresie niepodległości kraju. Neopogaństwo traktowane było jako rodzaj religii ...

Read More »

Międzynarodowe regulacje prawne ochrony praw mniejszości

Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych sięgają XVI wieku. Wtedy to, traktat augsburski ustanowił konwencję mniejszości religijnych. W Europie Środkowej i Wschodniej po pierwszej wojnie światowej ustanowiono ochronę rasowych, językowych i religijnych mniejszości w tych państwach. Umowy te koncentrowały się wokół wolności osobistej i prawa do życia, równości wobec prawa oraz ...

Read More »

Prawa mniejszości narodowych w Estonii i innych krajach Europejskich

Najciekawsza sytuacja dotycząca ochrony praw mniejszości, ukształtowała się przede wszystkim w krajach nowopowstałych, albo tych, które odzyskały niepodległość po rozpadzie ZSRR. Do nich zaliczam Estonię, Litwę oraz Łotwę i pozostałe byłe republiki ZSRR. W tych państwach cały system prawny ochrony mniejszości narodowych musiał być tworzony niemal od początku. Zdaniem Stanisława ...

Read More »

Rosjanie w Estonii. Niepodległość i co dalej?

Odzyskanie niepodległości przez Estonię winno oznaczać odcięcie się od Rosji, budowanie nowego, demokratycznego państwa oraz dążenie do integracji społeczeństwa. Upragniona wolność nie dotyczy jednak tylko Estończyków, ale również wszystkich innych mieszkańców kraju. Rzeczywistość jednak pokazuje jak trudno jest dogodzić wszystkim. Jest wiele państw w Europie, których powierzchnia jest kilka razy ...

Read More »

Koncepcja neoklasycznego realizmu – polityka zagraniczna Estonii

Aktualna teza – “Opcje polityki zagranicznej Estonii w latach dziewięćdziesiątych” ma swój cel w badaniu aktualnych teorii międzynarodowej polityki i prób badania ich przydatności w post zimnowojennej erze. Między teoriami, specjalny nacisk kładzie się na teorie wyjaśniające określone zachowania państwa – jak polityka bezpieczeństwa państw jest ukształtowana i jaki jest ...

Read More »

System polityczny Estonii

System polityczny Estonia jest republiką parlamentarną z Jednoizbowym Zgromadzeniem Ustawodawczym (Riigikogu). Po odzyskaniu niepodległości Estonia wprowadziła nową konstytucję (przyjęta przez referendum 28 czerwca 1992 roku – Eesti Vabariigi pohiseadus), opartą na konstytucji z 1938 roku oraz przystąpiła do ONZ (w 1991 roku). System wielopartyjny. System prawny oparty jest na systemie ...

Read More »