Home / Author Archives: Anna Dyner

Author Archives: Anna Dyner

Urząd Prezydenta Estonii w obliczu konstytucji

Początkowo konstytucja Estonii nie przyznała prezydentowi silnej pozycji. Przewidywała ona jednoczesną z pierwszymi wyborami parlamentarnymi elekcję prezydenta. Zwycięzca musiał uzyskać ponad połowę głosów wyborców. Jeżeli ten warunek nie został spełniony, to prezydenta wybierał parlament spośród dwu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów1. Tak też się stało i zgodnie z tradycją ...

Read More »

Wybory parlamentarne 2007

4 marca 2007 roku obywatele Estonii wybrali Riigikogu XI kadencji. System wyborczy W wyborach mogą uczestniczyć zarówno partie polityczne, jak i kandydaci niezależni. Partia może wystawić kandydatów w 12 okręgach wyborczych, na które podzielona jest Estonia. Oprócz tego partia wystawia listę krajową, w której uwzględnieni są wszyscy kandydaci wystawieni w ...

Read More »

System partyjny Estonii

Systemu partyjnego współczesnej Estonii nie sposób zrozumieć bez nawiązania do krótkiego czasu niepodległości tego państwa w okresie międzywojennym. Wiele z obecnie istniejących partii nawiązuje bowiem pośrednio lub bezpośrednio do tradycji tamtego okresu. Numeracja kadencji estońskiego parlamentu – Riigikogu, została również bezpośrednio połączona z numeracją międzywojenną. Pierwsze wybory w niepodległym państwie ...

Read More »

Kanclerz sprawiedliwości

Sądownictwo w Estonii Podstawy prawne działalności sądów w Estonii określa Konstytucja z 28 czerwca 1992 roku i ustawodawstwo dotyczące sądownictwa powszechnego. Sądom został poświęcony XIII rozdział konstytucji (art. od 146 do 153). W Estonii sądy są niezawisłe w swej działalności, a sprawiedliwość wymierzają zgodnie z konstytucją i ustawami. Sędziowie mianowani ...

Read More »

System polityczny Estonii

System polityczny Estonia jest republiką parlamentarną z Jednoizbowym Zgromadzeniem Ustawodawczym (Riigikogu). Po odzyskaniu niepodległości Estonia wprowadziła nową konstytucję (przyjęta przez referendum 28 czerwca 1992 roku – Eesti Vabariigi pohiseadus), opartą na konstytucji z 1938 roku oraz przystąpiła do ONZ (w 1991 roku). System wielopartyjny. System prawny oparty jest na systemie ...

Read More »

System edukacyjny Estonii

Powstanie szkolnictwa w Estonii datuje się na lata 1630-1631, kiedy w Tartu i w Tallinie powstały pierwsze gimnazja. W 1632 powstał natomiast Uniwersytet w Tartu. W XIX wieku silnie rozwinęła się sieć szkół parafialnych, Skutkowało to tym, że w 1897 roku 96% Estończyków potrafiło czytać, a 77% pisać. Język estoński ...

Read More »