Home / Author Archives: Urmas Paet

Author Archives: Urmas Paet

Oświadczenie ministra spraw zagranicznych

Unia Europejska jest atakowana, ponieważ Rosja atakuje Estonię. Pomnik Brązowego Żołnierza i wandalizm w Tallinie były wewnętrznymi sprawami Estonii, ale skoordynowane działania Rosji przeciw Estonii są problemem całej Unii Europejskiej. A więc stosunki UE -Rosja bardzo się skomplikowały. Ataki te są wirtualne, psychologiczne i rzeczywiste. Przed zamieszkami, przedstawiciele ambasady rosyjskiej, ...

Read More »

Statement by the Foreign Minister

The European Union is under attack, because Russia is attacking Estonia. The Bronze Soldier and the vandalism in Tallinn was Estonian domestic matter, but Russia’s coordinated actions against Estonia are a European Union problem. Thus, European Union-Russia relations have entered a very complicated situation. The attacks are virtual, psychological and ...

Read More »