Home / Author Archives: Piotr Manowiecki

Author Archives: Piotr Manowiecki

Piotr Manowiecki
Specjalistyczny tłumacz języka czeskiego (transport) i aktywista społeczny, zapalony narciarz biegowy. Współtwórca Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki" i inicjatywy "Biegówki pod Tatrami", działa w stowarzyszeniu Miasto Moje a w Nim, które próbuje uratować polską przestrzeń przed zalewem szpecących reklam. Na Podhalu, gdzie mieszka, jest szefem kampanii społecznej Pociąg-autobus-góry, która postuluje reaktywację transportu publicznego i stworzenie szybkiego połączenia kolejowego do Zakopanego. Angażuje się również w Podhalański Alarm Smogowy.

Lennart Meri

Estonians loved him. A biting tongue and unconventional behavior also provided him with many friends in Europe. His life symbolized Estonia’s fate in the XX century. Lennart Meri was born in a family of an Estonian diplomat. He went to 9 different schools where he used 4 different languages. After ...

Read More »

Lennart Meri

Estończycy go kochali. Cięty język i niekonwencjonalne zachowanie zjednały mu mnóstwo przyjaciół także zagranicą. Jego życie symbolizowało los Estonii w XX wieku. Lennart Meri urodził się w rodzinie estońskiego dyplomaty. Chodził do 9 różnych szkół, w których operował 4 językami. Po aneksji Estonii przez ZSRR w 1940 roku, jego rodzina ...

Read More »

Interview with Mart Laar

He became Prime Minister at the age of 32. When together with his 27-year minister of foreign affairs, he went to represent Estonia at the OSCE summit, security did not want to let him in claiming that he was too young to be a delegate. Mart Laar, Prime Minister in ...

Read More »

Wywiad z Martem Laarem

Został premierem w wieku 32 lat. Kiedy w towarzystwie swojego 27 letniego ministra spraw zagranicznych pojechał reprezentować Estonię na obrady OBWE, ochrona nie chciała go wpuścić, twierdząc, że jest za młody jak na delegata. Mart Laar, premier w latach 92-94 i 99-02, główny autor estońskim reform gospodarczych, przyjechał do Polski ...

Read More »