Home / Author Archives: Michał Bieniasz

Author Archives: Michał Bieniasz

Przewodniczący Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie. Przewodniczący Kongresu Polaków w Szwecji.

Distinctiveness at all costs

Although it is a simplification, Estonians divide their own history into four periods – Polish, Swedish, and Russian rule and independence. As a joke they often say that times under Swedish rule were the best, and since history likes to repeat itself, they look with hope upon its new chapter ...

Read More »

Odrębność za wszelką cenę

Swoją historię sami Estończycy dzielą w wielkim uproszczeniu na cztery okresy – panowanie polskie, szwedzkie, rosyjskie i czas niepodległości. W żartach mówią niekiedy, że najlepiej było za rządów Szwedów, a ponieważ historia kołem się toczy, z nadzieją patrzą na rozpoczynający się właśnie nowy rozdział – przystąpienie Estonii do Unii Europejskiej. ...

Read More »