Home / Polityka / Administracja

Administracja

Podział administracyjny Estonii

Podział administracyjny Estonii

W Estonii obowiązuje, z niewielkimi zmianami, podział terytorialny z epoki socjalizmu. Jest to podział dwustopniowy: państwo dzieli się na regiony, te zaś dzielą się na gminy. W strukturze terytorialno-administracyjnej występują także miasta. Większe z nich zostały wydzielone z otaczających ich regionów i podporządkowane bezpośrednio władzom centralnym, są to tzw. miasta republikańskie. Ponadto istnieją jeszcze tzw. osiedla typu miejskiego jako jednostki pośrednie między miastem a wsią. W byłym ZSRR tego rodzaju jednostki występowały we wszystkich republikach, w tym również w Estonii, jest ich 27. Estonia dzieli się na: 15 Makonnaad (województw), 202 gminy wiejskie oraz 39 miast (bez 8, które nie mają praw gmin miejskich) miejskich (gmina – vald). Ostatnie wybory samorządowe odbyły się 20 października 2002 roku. Władze samorządowe wybierane są na 3 lata, rady miejskie są proporcjonalne względem osiągniętego wyniku. Kandydatem w wyborach samorządowych może być osoba, która ukończyła 18 lat. Następne wybory samorządowe odbędą się w październiku 2005 roku.

About Portal Eesti.pl

Portal Eesti.pl
Portal estoński Eesti.pl od 2003 roku dostarcza informacji o Estonii. W naszych zasobach znajduje się obecnie prawie 600 artykułów, aktualności, tekstów informacyjnych, lekcji języka estońskiego, galerii i innych. Nasze treści pokrywają pełne spektrum tematów związanych z Estonią i w mniejszym stopniu z krajami bałtyckimi i nordyckimi.