Home / Tag Archives: wspomnienia

Tag Archives: wspomnienia

Moje spotkanie z Estonią przed laty

Wiosną 1970 roku byłem studentem pierwszego roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie odbywały się obchody setnej rocznicy urodzin wodza bolszewickiej rewolucji W. I. Lenina.  W Krakowie zorganizowano szereg imprez pod nazwą “Słowo o Przyjacielu”. Tym “przyjacielem” miał był oczywiście Związek Sowiecki. Wśród kilku zespołów artystycznych zza wschodniej granicy zaproszono do ...

Read More »

Mój przodek Johann Heinrich Rosenplänter

Pod koniec XVII wieku albo na początku XVIII osiedlili się w ówczesnej guberni liwońskiej Imperium Rosyjskiego pochodzący z Turyngii Rosenplänterowie (po niemiecku „hodowca róż”). W roku 1782 w Valmierze (obecnie Łotwa) urodził się Johann Heinrich, syn kierownika stacji pocztowej. Krótko pracował jako nauczyciel domowy; ukończył studia teologiczne na uniwersytecie w Dorpacie (Tartu, Estonia).

Read More »

Wspomnienia Teodora Konopki: Co mnie wiąże z Estonią?

Gdzieś na przełomie XVIII i XIX wieku osiedlił się w Estonii niejaki Adam, biegle mówiący po francusku i niemiecku, nie wyjawiający swego pochodzenia. Zamieszkał w chacie w lesie i miejscowi zaczęli go nazywać Waldmann – Leśny Człowiek. Swoje pochodzenie i historię wyjawił tylko jakiemuś miejscowemu niemieckiemu baronowi, jednak związał go ...

Read More »