Home / Glossary Item / vastuolu

vastuolu

konflikt

Minister läks vastuollu seadusega. Minister wszedł w konflikt z prawem. vastuolu uue ja vana vahel konflikt między starym a nowym.

  • ODMIANA: vastuolu, vastuolu, vastuolu
  • WYMOWA: vastuolu, vastuolu, vastuolu

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.