Home / Glossary Item / valmistuma

valmistuma

przygotowywać się

Hakati valmistuma reisiks. Zaczęto przygotowywać się do podróży. Riigikogu valmistub vastu võtma seaduse parandusi. Zgromadzenie Państwowe przygotowuje się do przyjęcia poprawek do ustawy.

+ MILLEKSKI do czegoś, na coś
+ MIDAGI TEGEMAdo zrobienia czegoś

  • ODMIANA: valmistuma, valmistuda, valmistun
  • WYMOWA: val’mistuma, val’mistuda, val’mistun

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.