Home / Glossary Item / väljendama

väljendama

wyrazić, wyrażać

Tema nägu väljendas imestust. Jego twarz wyrażała zdziwienie. Treener väljendas lootust, et see parandab tulemusi. Trener wyraził nadzieję, że to poprawi wyniki.

+ MIDAGIcoś

  • ODMIANA: väljendama, väljendada, väljendan

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.