Home / Glossary Item / Valgevene

Valgevene

1. Białoruś

Valgevenes na Białorusi

  • ODMIANA: Valgevene, Valgevene, Valgevenet
  • WYMOWA: Valgevene, Valgevene, Valgevenet

2. Valgevene/valgevenebiałoruski

valgevene keel język białoruski

  • NIE ODMIENIA SIĘ
  • WYMOWA: valgevene

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.