truu

wierny

oma ideaalidele truu wierny swoim ideałom

  • ODMIANA: truu, truu, truud
  • WYMOWA: truu, truu, truud

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.