ripse

rzęsa

Ma värvin ripsmeid harva. Rzadko maluję rzęsy.

  • ODMIANA: ripse, ripsme, ripset
  • WYMOWA: ripse, ripsme, ripset

 

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.