Home / Glossary Item / rihma saama

rihma saama

dostać pasem

Mina pole kunagi rihma saanud. Nigdy nie dostałem pasem.

  • ODMIANA: rihma saama, rihma saada, saan rihma
  • WYMOWA: rihma saama, rihma saada, saan rihma

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.