Home / Glossary Item / ohvriks langema

ohvriks langema

paść ofiarą, padać ofiarą

Langesin rünnaku ohvriks. Padłem ofiarą napadu.

  • ODMIANA: ohvriks langema, ohvriks langeda, langen ohvriks
  • WYMOWA: ohvriks langema, ohvriks langeda, langen ohvriks

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.