nutma

płakać

Tal polnud põhjust nutta. Nie miał powodu, żeby płakać. Ükski mees ei ole seda väärt, et tema pärast nutta. Żaden mężczyzna nie jest wart tego, żeby przez niego płakać.

  • ODMIANA: nutma, nutta, nutan
  • WYMOWA: nutma, nutta, nutan

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.