Home / Glossary Item / nagu aamen kirikus

nagu aamen kirikus

nagu aamen kirikus / kui aamen kirikus jak amen w pacierzu

Tema koht koosseisus on kindel nagu aamen kirikus. Jego miejsce w składzie jest pewne jak amen w pacierzu.

  • WYMOWA: kindel nagu aamen kirikus

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.