mürk

trucizna

Võttis mürki. Zażył truciznę. Alkohol on tugev mürk. Alkohol jest silną trucizną.

  • ODMIANA: mürk, mürgi, mürki
  • WYMOWA: mürk, mürgi, mürki

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.