Home / Glossary Item / Makedoonia

Makedoonia

1. Macedonia

Makedoonias w Macedonii

  • ODMIANA: Makedoonia, Makedoonia, Makedoonia; Makedooniasse
  • WYMOWA: Makedoonia, Makedoonia, Makedoonia; Makedooniasse

2. Makedoonia/makedooniamacedoński

makedoonia keel język macedoński

  • NIE ODMIENIA SIĘ
  • WYMOWA: makedoonia

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.