Läti

1. Łotwa

Lätis na Łotwie

  • ODMIANA: Läti, Läti, Lätit; Lätti/Lätisse
  • WYMOWA: Läti, Läti, Lätit; Lätti/Lätisse

2. Läti/lätiłotewski

läti keel język łotewski

  • NIE ODMIENIA SIĘ

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.