Home / Glossary Item / kange narkootikum

kange narkootikum

twardy narkotyk

Siin tolereeritakse kanepit, kuid mitte kangeid narkootikume. Tu toleruje się konopie, ale nie twarde narkotyki.

  • ODMIANA: kange narkootikum, kange narkootikumi, kanget narkootikumi
  • WYMOWA: kange narkootikum, kange narkootikumi, kanget narkootikumi

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.