Home / Glossary Item / Island

Island

Islandia

Islandil na Islandii

  • ODMIANA: Island, Islandi, Islandi; Islandi/Islandile
  • WYMOWA: Island, Islandi, Islandi; Islandi/Islandile

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.