Home / Glossary Item / efektiivne

efektiivne

efektywny

efektiivne metood efektywna metoda

  • ODMIANA: efektiivne, efektiivse, efektiivset

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.