Home / Glossary Item / eellane

eellane

przodek

Organismid pärivad oma eellastelt geneetilist infot. Organizmy dziedziczą po przodkach informację genetyczną.

  • ODMIANA: eellane, eellase, eellast
  • WYMOWA: eellane, eellase, eellast

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.