Home / Glossary Item / eelaimus

eelaimus

przeczucie

Mul oli halb eelaimus. Miałem złe przeczucie. surma eelaimus przeczucie śmierci.

  • ODMIANA: eelaimus, eelaimuse, eelaimust
  • WYMOWA: eelaimus, eelaimuse, eelaimust

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.