Home / Glossary Item / ametnik

ametnik

urzędnik

kõrge ametnik wysoki urzędnik. majandusministeeriumi ametnik urzędnik ministerstwa sprawiedliwości. riigiametnik urzędnik państwowy. perekonnaseisuametnik urzędnik stanu cywilnego.

  • ODMIANA: ametnik, ametniku, ametnikku
  • WYMOWA: ametnik, ametniku, ametnikku

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.