abivalmis

    0
    309

    pomocny (o człowieku)

    Müüjad olid väga lahked ning abivalmis. Sprzedawczynie były bardzo miłe i pomocne.

    • WYMOWA: abival’mis