aastakümme

  0
  288

  dziesięciolecie

  viimastel aastakümnetel w ostatnich dziesięcioleciach

  • ODMIANA: aastakümme, aastakümne, aastakümmet
  • WYMOWA: aastakümme, aastakümne, aastakümmet