Strona główna Autorzy Posty przez Mari Saat

Mari Saat

Avatar photo
1 POSTY 0 KOMENTARZE
Estońska ekonomistka i pisarka, urodzona w 1947 roku. Ukończyła ekonomię na Politechnice Tallińskiej (1966-1973). W latach 1970-1982 pracowała w Instytucie Estońskiej Akademii Nauk, od 1993 roku prowadzi zajęcia z etyki biznesu na Wyższej Szkole Technicznej. W 2015 r. objęła stanowisko profesora akademickiego na wydziale Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa o specjalności organizacji produkcji i usług w Tallinie. Proza Mari Saat wyróżnia się oszczędnością środków, przy czym uwaga autorki skoncentrowana jest na opisie i analizie kontaktów międzyludzkich. W przekładzie na język polski ukazały się opowiadanie pt. "Elsa Herman" (tłum. Maria Miłtoń), zamieszczone na łamach pisma Literatura radziecka, nr 1/1989, s. 115-119, prócz tego tłumaczenie dwóch opowiadań - "Tajemnica pudla" i "Pieczara" - w tomie "Kochanka diabła. Opowiadania estońskie", opracowanym i przełożonym przez Aarne Puu, Warszawa 1984. Mari Saat została dwukrotnie wyróżniona nagrodą im. Friedeberta Tuglasa – w 1974 roku za opowiadanie "Katastroof" oraz w 1985 r. nagrodą im. Antona Hansena Tammsaare za tomik opowiadań "Õun valguses ja varjus", w 1989 r. nagrodą im. Juhana Smuula za książkę dla dzieci "Mina ise", w 2008 r. doroczną Nagrodą Literacką Kultuurkapital – najwyższą nagrodą literacką w Estonii za powieść "Lasnamäe lunastaja".

Rajska Papuga

0