Home / Author Archives: Józef Darski

Author Archives: Józef Darski

History of Estonia up to the 50’s of the 20th century

Estonians belong to the Baltic nations only in the political sense, but language-wise their closest relations are the Finns and the Karelians, with whom they make up the Finnish-Baltic subgroup, belonging to the Finnish-Permean group of the Ungro-Finnish language family. It is not known when the ancestors of the Estonians ...

Read More »

Historia Estonii do lat 50. XX wieku

Estończycy należą do narodów bałtyckich tylko w sensie politycznym, natomiast językowo najbliżej spokrewnieni są z Finami i Karelami, z którymi tworzą podgrupę fińsko-bałtycką należącą do fińsko-permskiej grupy ugrofińskiej rodziny językowej. Nie wiadomo, kiedy przodkowie Estów przybyli nad Morze Bałtyckie ze swej praojczyzny w zakolu Wołgi i dorzeczu Kamy (por. Węgrzy). ...

Read More »